Levensboek

Schrijven betekent: jezelf lezen.

Max Frisch

 

In ieder mens ligt een schat aan bijzondere verhalen: gebeurtenissen die uw leven hebben gekleurd of schaduw gegeven, overtuigingen die knelden, inzichten die bevrijdden, mensen die uw bestaan sier(d)en. Verhalen over dromen, werkelijkheid, rituelen en familietradities. Vrolijke herinneringen aan hilarische momenten…

Het is zo mooi om deze op te diepen. Misschien wilt u hierover zelf schrijven tijdens een cursus Autobiografisch schrijven. Misschien vertelt u liever, en laat u uw verhaal door een ander optekenen. Dit verzorg ik eventueel graag voor u.

 

Redenen levensverhaal

Het kan zijn dat u uw levensverhaal puur voor uzelf schrijft: om de balans op te maken of nieuw licht te laten schijnen over al die ervaringen die u hebben gemaakt tot wie u bent. Het kan ook zijn dat u uw levensgeschiedenis wilt doorgeven aan de generaties na u of dat uw familieleden letterlijk en figuurlijk uw boek willen lezen. Misschien wilt u uw levensverhaal laten optekenen om een identiteitsdocument in handen te hebben. Dit kan u helpen als u zorgafhankelijk wordt en niet bij machte bent om te vertellen wie u bent en welke voorkeuren u heeft als het gaat om levensbeschouwing, dagritme, dieet of ontspanning.

 

 

Effecten levensverhaal

Vaak blijkt tijdens het schrijven of vertellen dat er zoveel meer is dan uw ‘wheelstory’, het verhaal dat u doorgaans vertelt over uw leven. Dat maakt dat mensen er met nieuwe ogen naar gaan kijken, wat het verleden een scala aan nieuwe kleuren geeft.

Ik heb gemerkt dat een levensboek verhelderend kan zijn voor kinderen en kleinkinderen. Het is heel bijzonder om iemands werkelijke verhaal, referentiekader en gezichtspunten tot je te nemen. Dit kan tot meer begrip leiden voor elkaar, verdieping van de relatie bovendien en ook kan het boek tal van nieuwe aanknopingspunten bieden voor een open gesprek. Door het levensboek ontstaat vaak ook meer inzicht in bepaalde familiepatronen of thema’s.

Voor nazaten is het bovendien een voorrecht om te lezen hoe het leven was in de vorige eeuw. Voor welke keuze hun overgrootvader stond, die het familiebedrijf diende over te nemen. Of hoe hun overgrootmoeder haar grote gezin bestierde in een tijd dat er geen elektronische hulpmiddelen waren. Zo leren zij niet alleen uw persoonlijke geschiedenis kennen, maar ook een stukje geschiedenis in algemene zin.

 

Mogelijkheden levensboek

*Schrijven levensboek: We beginnen met een oriënterend gesprek waarin wij uw wensen doornemen. Wat wilt u, hoe wilt u het? Aan de hand daarvan maakt Bijzondere Verhalen een offerte op maat. We zullen vele uren met elkaar in gesprek zijn. Graag geef ik toon, sfeer en inhoud weer op een manier die u eigen is. Uw levensboek is een kostbaar bezit.

*Hulp bij schrijven levensboek: Afhankelijk van uw wensen. 45 euro per uur

Bijzondere Verhalen is u graag van dienst bij het stellen van vragen, verlevendigen van uw herinneringen of het verzinnen van schrijfoefeningen die voorbij het ratio gaan. Heeft u vragen? Bel 06 – 498 494 22 of mail naar info@bijzondereverhalen.nl.