Krant als bruggenbouwer

 

 

Een krant als bruggenbouwer: dat kan! Sterker nog: dit middel leent zich er uitstekend voor.  Want om te kunnen schrijven, dien je open te staan voor iets of iemand. Dien je echt te luisteren. En waar mensen elkaar echt ontmoeten, ontstaat begrip, verdraagzaamheid of misschien wel een warm contact. Prachtig toch, om de krant hiervoor in te zetten. Schrijven is viool, harp, klokkenluider en blaasinstrument ineen. Bijzondere Verhalen wordt vaker gevraagd om een krantje te zaaien. Wil je hierover meer weten? De vruchten van plukken? Neem dan contact op met Korine van Veldhuijsen via 06 – 498 949 22